contact us | thaibizhost.com
home | thaibizhost.com about us | thaibizhost.com data center | thaibizhost.com dedicated server | thaibizhost.com rack server | thaibizhost.com co-location | thaibizhost.com hosting software | thaibizhost.com hosting enterprise | thaibizhost.com

 

ensim | thaibizhost.com

swsoft | thaibizhost.com


security service | thaibizhost.com
 
เป็นบริการเสริมในส่วน Security ต่างๆ ของ Server ไม่ว่าจะเป็น Firewall และ IPS ทั้งนี้เราได้ใช้ Hardware ที่มีความสามารถในส่วนตรงนี้มาเพื่อบริการลูกค้า ซึ่งเป็นการเพิ่ม Security ให้ให้กับ Server ลูกค้าและเรื่อง Attack ต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งแบบที่เป็น Share Firewall และ Dedicated Firewall คือลูกค้าจะมี Firewall สามารถใช้งานเองได้อิสระ รวมถึงปรับเปลี่ยน policy ได้เอง ซึ่งทางเราจะให้คำแนะนำในการ Config และปรับเปลี่ยน Policy ต่างๆ
Firewall ที่เรานำมาใช้เป็น Firewall Brand Fortinet ซึ่ง จะเป็น Multi Function ครบวงจรในเรื่องของ Server ไม่ว่าจะเป็น Stateful Firewall , IPS , Antivirus Gateway , Content Filter ซึ่งจะมีหลากหลายรุ่นตามการใช้งานของลูกค้า ตั้งรุ่น Fortigate 60 , 100A , 200A ไปยัง 500 A
Fortigate 60 Fortigate 100A Fortigate 200A
view datasheets view datasheets view datasheets
     
 
Price List Monthly Charge
Manage Firewall ( Custom policy ) 1500
IPS only 500
Manage Firewall + IPS + Antivirus Gateway 2000
Antivirus Gateway 500
Antivirus Gateway + IPS 800
สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการ Share Firewall ร่วมกับคนอื่นสามารถ ใช้บริการ Dedicated Firewall โดยสามารถดูข้อมูลได้จาก Dedicated Firewall (อาจทำ Link ไปก็ได้ครับ) ซึ่งท่านจะเป็นคนกำหนด สิทธิ์และการ Manage Policy ต่างๆ ได้เอง ซึ่งจะมีหน้า Management ใช้ง่ายค่อนข้างสะดวก
ส่วน IPS จะเป็น Signature ต่างๆ ซึ่งจะมี Update อยู่เสมอเพื่อ ป้องกันการโจมตีในรูปแบบต่างๆ
 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยบิส โพรวายเดอร์ จำกัด โทร 02-962-2112-3

Additional Services
Security Services | thaibizhost.com Antivirus / Spam Gateway | thaibizhost.com Monitoring Services | thaibizhost.com Storage Backup Solutions Migration Services | thaibizhost.com Hardware Spare Services | thaibizhost.com
           

 

 VPS (Virtual Private) | thaibizhost.com

HSPComplete | thaibizhost.com